תיק עבודות – עיצוב תעשייתי

זהו תחום שעוסק בעיצוב מוצרים, המצאתם ושיפורם כמו גם פיתוחם החדשני תוך התחשבות באלמנטים היסטוריים, חברתיים, כלכליים, סביבתיים וטכנולוגיים.

התיק יכלול מגוון עבודות החל מציורים עם נימה אישית , צילומים המשלבים רעיון של השתנות,  רישומים וסקיצות המדמים חפצים פונקציונאליים בהשראת נושאים שונים.

עיצוב מוצר תעשייתי ניתן ללמוד בבצלאל, שנקר, המכון הטכנולוגי בחולון  , מכללת הדסה, אסכולה, מכון אבני או המכללה להוראת טכנולוגיה.