| לירי יצחק קאופשטיין | 052-3508000 | נחלת ז‘בוטינסקי 11 ב', בינימינה | lirika13@gmail.com |